Screencast-O-Matic 2.0

Screencast-O-Matic 2.0

Screencast-O-Matic – Shareware –
Bấm vào màn hình chụp ghi âm trên Windows hoặc Mac máy tính không có cài đặt miễn phí!

Tổng quan

Screencast-O-Matic là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Screencast-O-Matic.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Screencast-O-Matic là 2.0, phát hành vào ngày 06/11/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/06/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0, được sử dụng bởi 67 % trong tất cả các cài đặt.

Screencast-O-Matic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Screencast-O-Matic Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Screencast-O-Matic!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có Screencast-O-Matic cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Screencast-O-Matic
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản